До няколко дни започват проверките на водните площи на територията на община Велико Търново.

Комисия в състав представители на общината, РИОКОЗ Велико Търново, Общински комитет на Български червен кръст и Районно полицейско управление ще извърши контрол на работата по водноспасителната дейност, ще провери и ще следи за спазването на хигиенно - санитарните норми и обезопасяването на плувните басейни и водните площи на територията на общината.

До всички кметове, кметските наместници и стопаните на водните площи на територията на Община Велико Търново са изпратени типови заповеди от кмета на старата столица д-р Румен Рашев.

Според заповедта къпането е забранено там, където няма спасителни групи. Трябва да се поставят и обозначителни знаци и табели с надпис: "Къпането забранено".