Проверяват за пестициди черешите в Кюстендилско, съобщава БНР.

От областната дирекция по безопасност на храните тръгват на инспекция в черешовите масиви в региона. На място ще се извършват проверки за използваните препарати за растителна защита при производителите.

Ще бъдат проверявани дневниците за проведени химични обработки, както и складовете за съхранение на празните опаковки, в които те трябва да се съхраняват до предаването им на специализирана фирма за транспорт на опасни опаковки.

Инспекциите ще включват и вземане на листни проби за лабораторен анализ, който да покаже какви препарати за растителна защита са използвани.