Нерегламентирано и неконтролирано изхвърляне на опасни отпадъци на територията на община Сливница, установиха експерти от РИОСВ - София.
Днес е била извършена проверка на място след подаден сигнал в столичната екоинспекция. 

По време на проверката е било констатирано, че от съществуващ склад за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита в с. Алдомировци, общ. Сливница, по разпореждане на кмета на общината са изнесени около 1000 кг от тези отпадъци.

Те са заровени на терен в местността "Три уши" на територията на общината. При самата проверка не е установено разпиляване на опасните отпадъци, както и не е усетена миризма от тях.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, действията на кмета са незаконосъобразни, за което ще бъде наложена административно-наказателна мярка.