Около 6 и 30 часа, на АМ "Хемус", до отбивката за с. Млада Гвардия от камион "ДАФ" изпадат два палета пакети с брашно което се е разпиляло по пътното платно.

За почистване на пътния участък се налага платното за движение в посока Варна, в участъка между с. Невша и Провадия, да бъде затворен в интервала 10:30 - 12:00 часа.