На местен референдум в неделя жителите на Нови Хан ще решават дали да се затвори хранилището за радиоактивни отпадъци край селището.

Очаква се в него да се включат повече от половината жители на общината. 

Има изказано желание от страна на местните власти и държавните органи мнението им да се вземе предвид при взимането на решение.