В Русе са регистрирани 11 дни с превишения на средноденонощната норма на фини прахови частици само от началото на годината, съобщи Нова телевизия, позовавайки се на Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Данните са от 1 до 15 януари и са отчетени от автоматична измервателна станция. Последните превишения са регистрирани в девет последователни дни след 7 януари.

"В днешния ден, при наличие на слаб вятър и липсата на мъгла, фините прахови частици са в норми. Това е отчела автоматичната станция във "Възраждане". От началото на годината станцията е измерила 11 денонощия с превишение на нормите за фини прахови частици 10 микрона", поясни инж. Христо Милков от екоинспекцията в Русе.

Той отбеляза, че основната причина за тези превишения са изгарянето на твърди горива в битовия сектор.