От началото на годината до 1 юни са проверени 1 738 язовира, при планирани 3 620 проверки за годината. Самостоятелно Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е проверила 1 489, а в рамките на май са извършени и 238 контролни проверки. Издадени са над 7 700 предписания за установените неизправности при експлоатацията им.

Сред забележките за отстраняване са: назначаване на оператори или изработване на техническо досие, понижаване на водното ниво до кота основен изпускател, изработване на програма за технически контрол, както и временно извеждане от експлоатация и др.

54 язовира са с предписания за понижаване на водното ниво или временно извеждане от експлоатация. От тях към момента са източени 40 язовира.

Повечето от собствениците са започнали отстраняване на неизправностите, твърдят от ДАМТН.

Още през първото тримесечие на годината ДАМТН е изпратила писма с препоръки до областните управители да понижат нивата на язовирите до 70 на сто от обема им, с цел осигуряване на свободен резерв.

Създаден е оперативен щаб за работата в критични ситуации, който веднага започва да работи при постъпване на информация за интензивни валежи или  форсмажорни обстоятелства. До момента оперативния щаб е активиран три пъти. Отчетени са положителни резултати от дейността по превенцията за предотвратяване на аварии.

По данни на МОСВ и МВР от 2015 г. язовирите в страната са 5 158, като в края на годината, след проверките на ДАМТН, броят им ще бъде актуализиран.