За режим на водата през лятото ни сигнализираха жителите на пловдивското село Кръстевич.

Така съществуват от десетилетия през това време от годината. Като се надяват, че когато дойде водата, ще успеят да си налеят в нещо за елементарни нужди. С надеждата, че утре ще дойде пак, макар за малко.

По режим трябва да има вода за час-два на ден, но понякога няма с дни. В селото има около 250 домакинства, по-голямата част от населението са възрастни и самотни хора. Положението и животът им лятото става нетърпим.

Освен че я няма, водата от чешмите в село Кръстевич не става за пиене, а в добавка не е и никак евтина 1,49 лв. за 1 куб. м., допълват потърпевшите.

В селото има изградено изцяло речно водоснабдяване, което съществува от 1936 г. Поради недостиг на вода през летните месеци през 1984 г. е започнало изграждане на допълнително водоснабдяване от същия водоизточник и същото е въведено в експлоатация през 2004 г. Водата е с доказано влошени питейни, физико-механични и биологични качества, особено при гниене на шумата попаднала във вододайната зона и при обилни дъждове. Въпреки всичко, през летните месеци при продължително засушаване нивото на водата намалява и населението преминава на режим.

Обещанията през последните години от страна на Общинска администрация на град Хисаря и ВиК дружеството са за изграждане на проект и подсигуряване на финансирането му. Всеки път идвал представител на някоя от администрациите, обяснявайки на хората, че решение има и се работи по този въпрос и до тук.

"Това лято нещата се повтарят. От 10 дни насам сме на режим по 1-2 часа на ден има вода, няма предоставена бутилирана вода за населението от страна на ВиК дружеството, докараха водоноска с вода едва, когато входирахме подписката. Положението е нетърпимо затова жителите се обединиха и направиха подписка адресирана до Областния управител на гр. Пловдив, ВиК гр. Пловдив, Общински кмет и Общински съвет гр. Хисаря с която се обръщаме за спешна среща и отговор за решаването на проблема ни.", разказват жителите на Кръстевич.

Те се заканиха, че при неглижиране на проблема им ще организират протест за блокиране на републиканския път, който минава през селото им.

Жители на Вакарел протестират заради липса на вода

Жители на Вакарел протестират заради липса на вода

Готвят се да блокират "Тракия"