Новият директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив се казва инж. Десислава Георгиева. Тя е назначена днес със заповед на Министъра на околната среда и водите.

Припомняме, че няколко дни поред министър Емил Димитров се оплаква, че няма кадри, които да желаят да поемат отговорности особено след ареста на директора на Басейнова дирекция в Пловдив - инж. Цветелина Кънева. Предишният директор на РИОСВ Пловдив Божидар Илиев бе назначен само преди няколко седмици, но министърът обяви, че има намерение да го върне обратно в София.

Ревизоро няма кадри след акциите ала Рамбо

Ревизоро няма кадри след акциите ала Рамбо

Хората не искали да работят в държава, в която каквото и да направят ги арестуват

Инж. Десислава Георгиева е кадър на пловдивската екоинспекцията. От 2015 година до вчера е изпълнявала длъжността началник на отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите". Преди това е работила в ОП "Чистота" - гр. Пловдив като инспектор по качеството на производствените процеси. По образование е инженер-магистър със специалност "Техника и технологии за опазване на околната среда". Освен това има и редица допълнителни квалификации.

Инж Георгиева дава заявка за активна работа, прозрачност и ползотворно сътрудничество с институциите, гражданите и бизнеса.