Със заповед на РИОСВ в Бургас е спряно строителството на първия етап от ваканционно селищев местността Кладери, в землището на несебърското село Емона, съобщиха от регионалната инспекция, цитирани от Бургасинфо.

Възложител на проекта е фирма „Суис пропъртис". Мярката се налага във връзка с постъпила жалба и заведено съдебно производство срещу издаденото от РИОСВ решение.

То касае опазване на дивите птици и природните местообитания на флората и фауната в защитена зона „Емине - Иракли".

Дейността може да се възобнови след произнасяне на административния съд с окончателен съдебен акт.

Със заповедта са запознати ръководството на фирмата, община Несебър, Областната администрация в Бургас и РДНСК.