Кметът на община Хасково Станислав Дечев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова подписаха споразумение за предоставяне на целеви трансфер за обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в град Хасково", съобщи БНР.

Предоставените 732 500 лева за община Хасково са от капиталовите разходи на Министерстовото на регионалното развитие и благоустройството, от Програма "Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация".

Тези средства ще бъдат използвани целево за "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Хасково".

За първи път от 2017 г. водата в Хасково годна за пиене и готвене

За първи път от 2017 г. водата в Хасково годна за пиене и готвене

Показателите на питейната вода във водопроводната мрежа на Хасково вече са в норма