"Български ВиК холдинг" ЕАД ще помогне за възстановяване на алтернативен водоизточник за шуменския квартал "Мътница", решиха на среща в регионалното министерство. Прогнозната стойност на нужните средства е около 370 хил. лв. Изпълнението на дейностите ще се поеме от "Водоснабдяване и канализация" ООД в Шумен.

Около 1000 жители на квартала са засегнати от нарушения във водоснабдяването заради продължителното засушаване и намалялото количество вода във водоизточника, който го захранва.

От новия воден холдинг ще финансират възстановяването на алтернативния водоизточник като първи етап от проекта за възстановяване на водопреносна система "Мътница". Предвижда се възстановяване и въвеждане отново в експлоатация на дълбок сондаж, който е част от водопреносна система "Мътница".

ВиК-Шумен обеща вода за кв. "Мътница"

ВиК-Шумен обеща вода за кв. "Мътница"

Шуменският квартал е без вода от 4 месеца

Водопреносна система "Мътница" не е в експлоатация повече от 30 години. Тя включва още други шест сондажа и съоръжения. След възстановяване тя може да осигури алтернативно захранване с питейна вода за жителите на гр. Шумен и да намали с 25% водата, която се ползва от язовир "Тича" за града.

На срещата в МРРБ участваха министър Петя Аврамова, Илиян Илиев и Иван Иванов от ръководството на държавната компания, областният управител на Шумен Стефан Желев, кмета на Община Шумен Любомир Христов и управителя на "ВиК Шумен" Жанета Георгиева - Панайотова.