Тютюневият склад на ул. "Одрин" 8 не е паметник на културата. С този довод Пловдивският окръжен съд оправда собствениците на фирма "Одрин 8" Георги Бранеков и Александър Николич и ги обяви за невинни по повдигнатите през март 2017 г. обвинения за събарянето на склада.

Събарянето на Тютюневия склад в Пловдив е незаконно

Събарянето на Тютюневия склад в Пловдив е незаконно

РДНСК обяви за нищожно разрешението за строеж над съборения тютюнев склад

Твърдението на прокуратурата, че разрушената сграда е паметник на културата беше отхвърлено с аргумента, че не е открит документ, който да доказва това. Както изтъкна защитничката на двамата бизнесмени, "трябва да е спазена специална процедура и да има акт на съответния компетентен орган, а такъв документ не бе предоставен" .

Двама са обвинените за разрушаването на Тютюневия склад в Пловдив

Двама са обвинените за разрушаването на Тютюневия склад в Пловдив

На мястото на разрушената сграда е било предвидено изграждане на многоетажен хотел

От своя страна подсъдимите заявиха само, че истината е възтържествувала.

Решението на съда подлежи на обжалване в 15-дневен срок.