Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Георги Бранеков, на 37 г., като представител и управител на фирма "Одрин 8" ЕООД-Пловдив, в съучастие, като извършител с Александър Николич, като подбудител, организирал осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културно наследство - групов паметник на културата - Историческа зона "Филипопол-Тримонциум-Пловдив", включваща Тютюнев склад - сграда на ул. "Одрин" в Пловдив, притежаваща и понастоящем статут на единична недвижима културна ценност, като е знаел, че нарушава разпоредбите на Закона за културното наследство.

По делото са призовани 34 свидетели, извършени са строително-техническа, компютърна и графологична експертизи, приложени са протоколи за претърсвания и изземвания, справки за фирми, копия от документи и др. Установено е, че на мястото на разрушената сграда е било предвидено изграждане на многоетажен хотел с подземни паркинги и гаражи, както и други обслужващи сгради.

Събарянето на Тютюневия склад в Пловдив е незаконно

Събарянето на Тютюневия склад в Пловдив е незаконно

РДНСК обяви за нищожно разрешението за строеж над съборения тютюнев склад

Георги Бранеков е предаден на съд и за това, че на 19 ноември 2010 г. в Пловдив, като упълномощен представител на фирма "Одрин 8" ЕООД, в съучастие като извършител с Александър Николич, като подбудител, съзнателно е ползвал преправен официален документ - Удостоверение, издадено от Министерството на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство, като преправката е била, че сградата на ул. "Одрин"№8, квартал 165, планоснимачен №610 в Пловдив не притежава статут на единична недвижима културна ценност. Александър Николич е предаден на съд и за това, че на 4 октомври 2010 г. , като управител на фирма "Одрин 8"ЕООД, съзнателно се е ползвал от същия преправен официален документ.

Окръжна прокуратура-Пловдив предаде на съд и Александър Николич, на 46 г., български и сръбски гражданин, за това, че в периода от 27 октомври 2009 г. до 19 ноември 2010 г., като управител на фирма "Одрин 8"ЕООД, организирал осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство групов паметник на културата.

Жива верига брани тютюневия склад „Ориент Табако” от пълно разрушаване
Обновена

Жива верига брани тютюневия склад „Ориент Табако” от пълно разрушаване

Сградата била част от историята на Пловдив

Александър Николич е предаден на съд и за това, че в периода от 20 декември 2013 г. до 15 юли 2015 г., като управител на фирма "Одрин 8"-Пловдив ЕООД, и от 15 юли 2015 г. до 9 февруари 2016 г., като изпълнителен директор на "Пи Джей Трейд",едноличен собственик на капитала на дружество "Одрин 8" ЕООД, на 4 пъти в съучастие , като подбудител и помагач, умишлено склонил Георги Бранеков, да извърши престъпление и го подпомогнал чрез съвети и разяснения как, къде и пред кои органи да подаде документи по организиране и осъществяване на противозаконно дейност в защитена територия за опазване на културното наследство. А на 19 ноември 2012 г. умишлено склонил Георги Бранеков, като извършител и като пълномощник на фирма "Одрин 8" ЕООД, чрез съвети и разяснения как и пред кои органи да се ползва от преправен официален документ.