Община Дупница ще бъде санкционирана заради нарушения на екологичното законодателство, съобщават от РИОСВ-Перник.

Експерти на екоинспекцията са извършили проверка по сигнал за замърсяване на атмосферния въздух и остра задушлива миризма в района на града, при която било установено, че неприятните миризми са от запалване на закритото общинско депо за неопасни отпадъци.

Проверяващите са констатирали, че камион на сметоизвозваща фирма изсипва битови отпадъци в закритото депо, а друг камион разтоварва строителни отпадъци. От РИОСВ са установили, че край ската на депото има отпадъци от асфалтови парчета. Освен това не е извършено запръстяване и не е осигурено достатъчно количество земна маса за потушаване на възникналото запалване.

От екоинспекцията съобщават, че поради установените нарушения на община Дупница ще бъде съставен акт.