"Министерство на земеделието, храните и горите работи по изготвянето на законодателни промени по казусите със земеделски земи. Те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане, а след това внесени в Парламента", заяви заместник -министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева.

Тя заедно с омбудсмана Мая Манолова се срещна със земеделци - производители и собственици на земя от Община Вълчедръм, Област Монтана. Целта на посещението е порочна схема, в която терени в региона са отдадени едновременно на четири фирми, чиито управители и съдружници сключват помежду си договори, без да са собственици на имотите.

"Готова съм още на 1 септември в първия ден от работата на Народното събрание да внеса предложения и да настоявам за незабавни промени в Закона за арендата и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Очаквам също така, те да бъдат припознати от депутати от всички парламентарни групи, избрани от Монтана и региона, така че по най-бързия начин парламентът да отмени лобистката поправка, при това със същото завидно единодушие и ентусиазъм, с които е била приета в края на 43-ото НС", заяви омбудсманът Мая Манолова.

Порожанов и Манолова решават проблема със схеми със земи в Монтанско

Порожанов и Манолова решават проблема със схеми със земи в Монтанско

Действия са предприети за 79 случая в различни области в страната

Вергиния Кръстева припомни, че още след първите получени сигнали за опит за измама, министър Румен Порожанов е издал указания до всички областни и общински служби по земеделие. Тя обясни, че служителите проследяват правото на наемодателя или арендодателя да сключи този договор, като се търси връзка със собственика.

При установени нередности, всички случаи се предават на районната прокуратура. "В постоянен контакт сме с нашите служители и гарантирам, че към момента няма регистрирани договори, за които не е доказана връзката със собственика", каза заместник-министърът.

Обмудсманът сезира земеделския министър за схеми със земи в Монтанско

Обмудсманът сезира земеделския министър за схеми със земи в Монтанско

Земеделските земи се ползват без разрешение на собствениците

Окончателното решение на проблема ще се случи след приемането на законодателни промени, които да направят невъзможни схемите и измамите със земеделски земи.

"Най-малкото, което може и трябва да се направи, е да се върне изискването за представяне на скица в Агенцията по вписванията, така че да стане невъзможно вписването на договори от несобственици и без връзка със собственика. Има нужда от едно по-детайлно уреждане на този вид поземлени отношения, защото тук стои въпросът за т.нар. "бели петна" - това са земи, имоти и масиви, които биха станали лесна плячка на измамници, защото хората, собствениците или са в чужбина, или по други причини нямат връзка със земята", допълва Мая Манолова.