Срещу представляващия дружеството "Евроманган" ЕАД, концесионер на мина "Оброчище", е подадена жалба в прокуратурата от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", заради системен отказ от съдействие на контролните органи.

Инспекцията по труда иска прокуратурата да установи дали има извършено престъпление по член 270, ал. 1 от Наказателния кодекс, "Който противозаконно пречи на орган на властта, частен съдебен изпълнител или помощник-частен съдебен изпълнител да изпълни задълженията си, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от петстотин до две хиляди лева".

ИА ГИТ иска да бъде разследвани отказ за съдействие след надлежна покана.

Мярката е предприета, след като днес инспекторите по труда за пореден път не са допуснати до мината и в частност до административната сграда. Трябвало е да извършат проверка, дали работодателят е изпълнил задължението си да изплати възнагражденията и ваучерите за храна за месец февруари, срокът за което е изтекъл с края на месец март.

Служители на Инспекцията по труда са посетили предприятието на 10-ти,13-ти, 21-ви, 22-ри и 23 март 2017 г., като при всяко посещение е бил възпрепятстван достъпът им, както до административната сграда, така и до самата мина.

Възпрепятства се дори и събирането на сведения от работещите, които са над земята.

След оказано съдействие от страна на полицията, контролните органи са получили достъп до административната сграда. Там обаче не е имало длъжностно лице за контакт и не е имало от кого да бъдат изискани необходимите документи, за извършване на проверката.

Проверка на концесионера на мина "Оброчище" искат от КНСБ

Проверка на концесионера на мина "Оброчище" искат от КНСБ

Герджиков да се намеси в случая с обявената гладна стачка на миньорите от "Оброчище"

По информация на Инспекцията, възнагражденията на работниците и служителите за месец февруари не са изплатени, нито са осигурени ваучерите за храна. Около 16 ч. представител на работодателя е информирал, че банковият превод е направен в ранния следобед, но към момента в ИА ГИТ не е предоставен документ за това.

Екип на Инспекцията е на място в мината и заради информацията за очакван нов протест на миньорите. Освен заради забавените възнаграждения, те имат намерение да протестират и заради това, че все още не са стартирали преговорите за подписването на Колективен трудов договор.

Подписването на такъв договор е едно от исканията на протестиращите и изпълнението му е договорено в подписаното споразумение в присъствието на омбудсмана Мая Манолова и представители на Министерството на енергетиката, с което се сложи край на протеста на 23 март 2017 г.

Под земята има около 20 миньори. Ако те не излязат, екип на Инспекцията ще следи ситуацията на място. Ще се контролира дали се осигуряват безопасни и здравословни работни места под земята, наличие на вентилация, здравно осигуряване и т.н.

От 10 март 2017 г., когато миньорите обявиха протест заради неизплатените възнаграждения и ваучери за храна за месец януари, инспектори по труда ежедневно следят ситуацията или на място в мината, или чрез представители на работниците и служителите.

Миньорите от "Оброчище" преустановиха гладната стачка

Миньорите от "Оброчище" преустановиха гладната стачка

Започнаха да получават ваучерите за безплатна храна

Благодарение на този контрол работниците са получили възнагражденията си за месец януари, както и ваучерите за храна.

В рамките на проверките през месец март на работодателя са съставени 13 акта, 10 за забавени възнаграждения, един за неизплатени навреме ваучери за храна, един за неизпълнено предписание да бъде определено упълномощено лице за контакт с контролните органи и един за неоказано съдействие.

Контролните органи на Инспекцията срещат огромни затруднения, за да връчат поканите, призовките и актовете на работодателя, с когото или не може да се осъществи контакт, или той отказва да ги приеме.

В тази връзка е потърсено и съдействието на полицията за издирване на представляващия дружеството - концесионер на мината.

ИА ГИТ ще продължи да следи ситуацията, като използва всички свои правомощия по закон, за да защитава правата на работещите, както и ще се търси съдействие от други компетентни органи при необходимост.