Омбудсманът Диана Ковачева алармира, че Шумен е изправен пред водна криза.

Тя е изпратила препоръка до министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и областния управител на Шумен и председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "ВиК-Шумен" ООД, Стефан Желев заради десетки жалби на граждани, които сигнализират за дългогодишни проблеми във водоснабдяването.

Общественият защитник посочва, че в момента ВиК услугата, предоставяна от ВиК-Шумен, е най-скъпата в страната (3,54 лв. с ДДС), а същевременно качеството на доставяната вода е крайно незадоволително. На фона на лошото качество на предоставяната услуга, още по-притеснителна е и възможността да се стигне до въвеждане на режимно водоподаване, поради силно намаляване обема на основния водоизточник - язовир "Тича", подчертава тя.

КЕВР: ВиК-та масово не покриват изискванията за качество на водата

КЕВР: ВиК-та масово не покриват изискванията за качество на водата

След извънредната проверка по искане на прокуратурата

Омбудсманът посочва, че наличният полезен обем на язовира към 29 май е бил 37,13%, а при нисък наличен обем, хипотеза за нулев приток и намалено водовземане в края на 2020 г., общият обем в язовира ще достигне нива, при които питейната вода ще бъда с лошо качество и негодна за ползване без пречиствателна станция.

Тя определя като "смущаващи" и данните от Доклада за извънредната проверка на ВиК сектора, възложена на Комисия за енергийно и водно регулиране от Върховна административна прокуратура, според които общите загуби на вода във водоснабдителните системи за 2019 г. за "ВиК-Шумен" са 82,40%. ВиК операторът не е изпълнил 17 от общо 30 показатели за качество в бизнес плана за 2019 г., допълва Ковачева.

МОСВ ограничи ползването на вода от язовир "Тича"

МОСВ ограничи ползването на вода от язовир "Тича"

Екоминистърът утвърди графика за използване на водите от язовирите за май 2020 г.

По нейни думи до реализирането на дейностите по Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК-Шумен, чийто срок ще приключи през 2024 г., гражданите на Шумен и региона ще трябва да оцеляват в условията на водна криза. Омбудсманът се опасява, че при липса на бързи и ефективни решения за справяне със ситуацията, има опасност проблемът да се задълбочи. По тази причина настоява своевременно да бъдат предложени варианти, които да гарантират непрекъснатостта на ВиК услугата и да се приложи по-ниска от утвърдената от КЕВР цена на водоснабдителната услуга, предоставяна от ВиК-Шумен.

Използвам случая да припомня, че когато доставяната вода е негодна за питейно-битови цели, е налице неизпълнение на задължение на ВиК оператора, поради което и не би следвало да се дължи цената за вода, определена от КЕВР, подчертава общественият защитник.

Радомир на крачка от водна криза

Радомир на крачка от водна криза

Кметът настоява за възстановяване на аварийното водоподаване от помпена станция "Крапец"