Две фирми - "ЛЪКА ГЕЙМ" АД и "СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ" ЕАД са внесли инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаичен парк на територия от 140 хектара в защитена зона "Айтоска планина".

Изграждането на такъв вид паркове в Натура 2000 зони, обявени по Директивата за природните местообитания е строго забранено с решенията по екологичната оценка на Националния план за действие за енергията от възобновяеми енергоизточници. Срокът на действие на националния план обаче изтече.

А докато се приеме новият план, се появи инвестиционното предложение на "ЛЪКА ГЕЙМ" АД и "СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ" ЕАД. Българска фондация Биоразнообразие води дълга битка срещу изграждането на соларния парк в защитената зона "Айтоска планина", но новият директор на РИОСВ Бургас отново допусна за разглеждане документацията по проекта.

Срокът за изпращане на становища и възражения срещу проекта изтича съвсем скоро - на 6 февруари.

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" подкрепя изграждането на фотоволтаични централи, но извън защитени природни местообитания.

Енергия или природа - това не е избор, който можем да си позволим да правим!

Соларните инсталации са алтернативен източник за производство на енергия, който през последните години става все по-достъпен и предпочитан от инвеститорите.

РИОСВ: Има нарушение в природна забележителност "Мелнишки пирамиди"

РИОСВ: Има нарушение в природна забележителност "Мелнишки пирамиди"

Когато разберат кой е нарушителят, ще му съставят акт

Технологията се счита за природощадяща и е един от одобряваните методи за борба с климатичните промени. За изграждане на фотоволтаични инсталации са необходими само панели, инфраструктура за съхранение и пренос на ток, слънце и място. Много място! Това означава, че за да бъдат рентабилни тези инсталации, е необходимо да обхванат големи по площ територии. Ето защо се изграждат предимно в пустеещи и неизползваеми селскостопански земи.

Когато обаче се изграждат в ценни за биологичното разнообразие територии, конфликтът между бизнеса и природозащитата е налице. Фотоволтаиците могат да унищожат големи площи ценни природни територии.

Как се случва това? Панелите хвърлят сянка, която е непреодолима за растителните видове. Освен това нарушават водния режим - дъждовете не падат върху почвата, а върху панелите. След това водата се концентрира в определени участъци, което спомага за ерозията на почвата. Животните също отбягват фотоволтаичните паркове и така губят ценни места за размножаване, търсене на храна и почивка по време на миграция и зимуване.

Смятаме, че е крайно необходимо обществото ни по-скоро да премине към използването основно на енергия от възобновяеми източници.. Енергията, произведена от тях, ще може да се ползва на място, а излишъкът да се съхранява или продава в мрежата.", казват от коалиция "За да остане природа в България".