Ски и сноуборд школите предлагат промяна на Плана за управление на ПП "Витоша". Сдружението на Витошките ски училища внасят искане и предложение до министъра на околната среда и водите за стартиране на процедурата за промяна и очакват "Витоша ски", след като имат възможност по закон за подмяна, да си удържат на думата.

За "Витошките ски и сноуборд училища" проблемът е ясен и смятат, че с незначителната промяна в плана за управление той може да се реши един път завинаги. Школите изпитват сериозни затруднения с работата и то от години, като едно по едно съоръженията на територията на ПП "Витоша" излизат от строя, защото са морално и физически амортизирани. Все по-малко остават местата на Витоша, където може да се извършва нормално обучение и тренировъчен процес.

"Витоша ски" готови незабавно да подновят Княжевския и Драгалевския лифт

"Витоша ски" готови незабавно да подновят Княжевския и Драгалевския лифт

Уверяват, че са предприели всичко необходимо за реконструкцията на двете съоръжения

Предложението им за излизане от омагьосания кръг:

  1. 3.2.3. Режим 144: "Не се допуска промяна на предназначението на земите и горите от горския фонд и строителството в тях, с изключение на прокарване на проводи и съоръжения, свързани с техническата инфраструктура." - да придобие следната редакция- "Не се допуска промяна на предназначението на земите и горите от горския фонд и строителството в тях, с изключение на прокарване на проводи и съоръжения, свързани с техническата инфраструктура и за извършване на реконструкция на съществуващите лифтове и влекове. "

Школите призовават за обединение около модернизацията на съоръженията на Витоша в името на нашите деца. Вече изминаха едни десет загубени години, дано 2021 год. е ново начало.

Спорове предизвика възстановяването на Княжевския и Драгалевския лифт

Спорове предизвика възстановяването на Княжевския и Драгалевския лифт

Според главния архитект трябва да се използва съществуващото трасе, а от фирмата собственик искат цялостна реконструкция