Служебното правителството промени статута на имот от публична в частна държавна собственост и го предоставя на Столична община заедно с още тридесет и три имота, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет (МС). Терените са необходими за изпълнението на първия етап от проекта "Зелен ринг София". В рамките на проекта се предвижда да бъде създаден тридесеткилометров линеен парк в столицата. Планирано е и изграждане на детски градини в столичния район "Изгрев".

Концепцията за "Зелен ринг София" София предвижда новият парк да бъде създаден на неизползвани терени в града. Голяма част от тях към момента действат като естествена граница между различни столични райони. Концепцията се основава на възможността за свързване на различни паркове, повишаване на пешеходната и велосипедната достъпност между отделни жилищни квартали, осигуряване на достъп от кварталите до обекти на зелената система и разнообразни функции, които хората ежедневно имат интерес да ползват - достъп до публични сгради, училища, детски градини, спортни обекти и др. Зеленият ринг ще бъде разделен на участъци, които могат да бъдат реализирани поетапно.

Изграждането на зеления ринг на София може да започне тази година

Изграждането на зеления ринг на София може да започне тази година

На този етап строежът на линейния парк зависи изцяло от държавата

Освен това служебният кабинет предоставя на община Плевен терен за изграждане на приют за безстопанствени животни. Имотът е частна държавна собственост и се намира на ул. ,,Д-р Г. М. Димитров" № 106 в Плевен. Теренът е с площ 19 953 кв. м заедно с построените в него сгради. С изграждането на приюта се цели да се предотврати свободното придвижване на безстопанствени кучета на територията на града. Това се очаква да намали популацията им и да спомогне за предотвратяването на ухапвания на граждани от бездомни кучета.