Глоби на обща стойност 14 800 лева ще платят търговци от Врачанска област, заради неиздаване на касови бележки на клиентите си.

Нарушенията са констатирани при проверки, извършени до края на март от инспекторите от сектор „Проверки и ревизии" в Териториалната дирекция на НАП - Враца.

Посетени са 225 търговски обекта в региона, при които са установени 74 нарушения на наредбата за касовите апарати.

През 2008 г. инспекторите от сектор „Проверки и ревизии" на местната приходна администрация са издали 153 наказателни постановления за неиздаването на касови бележки. Общият размер на наложените глоби за това нарушение е почти 30 000 лева.

Едни от най-често подаваните сигнали от граждани в НАП - Враца са точно за неиздаването на фискални бонове при покупка на различни стоки или извършване на услуги. На тези сигнали се реагира, дори когато са анонимни.