81 язовира са язовирите в предаварийно състояние на територията на цялата страна. Те са установени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Агенцията е издала предписания за незабавното им изпразване.

Към момента въпросните язовири се поддържат на кота мъртъв обем и постоянно се следят от експертите, съобщават от ДАМТН.

Припомняме, че по-рано на брифинг от прокуратурата съобщиха, че 205 язовира са рискови и крият опасност от наводнение. Проверени са общо 4390 язовира, както и съоръженията към тях. 54,44% от тях са в неизправно-частично работоспособно състояние. 81 язовира са в предаварийно състояние.

Издадени са 5736 предписания за подобряване на техническото състояние на язовирите. Множество язовирни стени били с неизяснена собственост, информираха още от държавното обвинение.

От ДАМТН подчертават, че предаварийното състояние е моментно положение, което се установява при проверка. Нужно е веднага след това собствениците да предприемат спешен ремонт или съоръжението да бъде изпразнено.

205 язовира са рискови

205 язовира са рискови

Над половината от язовирите у нас са с неизправности

От агенцията уточняват, че 205-те язовира с множество констатирани нарушения не са в предаварийно състояние. Собствениците им обаче трябва да предприемат мерки и да изпълнят дадените им предписания.

На всички тези язовири се правят последващи проверки, които ще приключат до 10 март. Ако се констатират несъответствия, представляващи непосредствена опасност за безопасната експлоатация на съоръженията, ще бъдат дадени предписания за тяхното изпразване.

От ДАМТН припомнят, че от януари миналата година им е вменено да осъществяват надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

През миналата година са проверени общо 5169 язовира. Издадени са над 4000 предписания за отстраняване на технически несъответствия. В момента се правят проверки, за да се установи изпълнени ли са предписанията. Навсякъде, където не са изпълнени, се съставят актове.

През последния месец са съставени 14 акта за установяване на административни нарушения.

Спешно укрепване на стената на яз. „Бели Искър” може да предотврати апокалипсис

Спешно укрепване на стената на яз. „Бели Искър” може да предотврати апокалипсис

Настоява Неправителствена организация

От агенцията обръщат внимание, че са предприели серия от мерки, свързани с язовир "Бели Искър". Те са в изпълнение на разпорежданията на Върховната административна прокуратура. Дадено е предписание съоръжението да работи постоянно с 1 млн. кубични метра свободен обем. Около 14 млн. куб. метра е общият обем на съоръжението.

Създава се и работна група между всички ангажирани институции - Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Областна администрация София, община Самоков, Столична община и други. С представители на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков". Всички проучвания потвърждават, че трябва да се предприемат ремонтни дейности на съоръжението.

Агенцията е направила предписание за процедура по инженерингови дейности по извършване на рехабилитация на язовирната стена. Тя трябва да стартира в тримесечен срок.

Върховната административна прокуратура ежегодно прави проверка по реда на надзора за състоянието на язовирите у нас. ДАМТН също регулярно предоставя информация за състоянието им.

От агенцията допълват още, че безопасната експлоатация, техническото състояние и водните нива на язовирите е отговорност на собствениците им. Те трябва да изпъняват предписанията на контролните органи.