Столична община предлага промяна в концесионния договор за "Софийска вода". С нея се въвежда задължение концесионерът да направи инвестиции за 200 млн. лева за периода от 2017 - 2021 г. и още минимум 165 млн.лв до края на концесията 2025 г. Това съобщи Елен Герджиков - председател на Столичния общински съвет на пресконференция в Столична община.

С промените концесионерът се задължава да изплати всички свои заеми до 2021 г., което е и краят на регулаторния период. Задълженията са 100 млн. лева.
До момента са обслужвани само лихвите по главницата. Неизпълнението на това задължение мигновено ще води до възможност за еднократно прекратяване от страна на Столична община на концесията.

Заемът ще бъдат рефинансиран от страна на концесионера с цел намаляване на лихвения процент от 5,2% на 1,35%.

Само от този акт се спестяват минимум 6 млн. лева, които ще влязат като допълнителни инвестиции за поддържане и обновяване на водната инфраструктура от дружеството. Въвежда се инвестиционен ангажимент от 1,5 млн. годишно за ВиК проекти от обществен интерес, посочени от Столична община.

Договорено е нормата на възвръщаемост от 17%, за периода 2021-2025 да отпадне, а след този период да се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В подписания концесионен договор не се третира начинът, който трябва да става обратното предаване на активите. Сега се предлага с анекс да се договорят начините на връщане на активите в края на концесията. Анексът към 2022 г. трябва да факт, стана ясно от думите на Герджиков.

Плащаме по-скъпата цена на водата, докато съдът не реши друго

Плащаме по-скъпата цена на водата, докато съдът не реши друго

Очакват представители на КЕВР в парламента след 10 януари за ЕРП-тата

Всички бази данни на концесионера ще бъдат предадени при края на концесионния договор. Споразумението не третира промяна на цената на водата.

Промените ще бъдат представени за приемане на заседание на СОС на 25 януари, допълни Герджиков.