За градината пред столичния хотел "Рила" не се предприети действия по намеса в нея, защото е необходимо да се експонира и така е заложена в Подробния устройствен план (ПУП) частта от крепосната стена. Там се намира и една от кулите на античния град.

Така главният архитект Здравко Здравков отговори на журналистически въпрос дали ще има идеен проект за градинката пред хотел "Рила".

Той изтъкна, че има доста да се поработи от гледна точка експониране на археологията и намиране на правилната социализация на самата археология пред хотела. По думите на Здравков там минава крепостната стена на София и е необходимо да се направят археологическите проучвания.

Здравков иска при ремонта на пл. „Света Неделя“ да избегне проблемите от Графа

Здравков иска при ремонта на пл. „Света Неделя“ да избегне проблемите от Графа

7 кандидати ще се съревновават за най-добър идеен проект