След разораните дюни на "Смокиня" поредният сигнал, който се проверява от екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите, е за строителство в близост до плажа на къмпинг "Градина", предаде bTV. По-късно от РИОСВ-Бургас и от Министерството на туризма опровергаха информацията, че сигналът се отнася до плажната ивица.

Според проверката на МТ става дума за изкопни работи в частен имот навътре към сушата. Теренът не е на територията на морския плаж, където се простират законовите компетенции на Министерството на туризма.

Предвижда се върху площ от 5,5 декара да се построят ресторант, магазини и паркинг към тях. Въпреки че теренът попада в защитената зона за птици "Бакарлъка" и граничи с още една защитена зона, строителството е съгласувано с институциите, става ясно от сайта на РИОСВ-Бургас.

Техническият ръководител на обекта увери, че има необходимите разрешителни и всички документи са изрядни.

Проверяват и три каравани върху дюни на "Смокиня"

Проверяват и три каравани върху дюни на "Смокиня"

Не се знае кой е собственикът или собствениците

Проектът е одобрен в Общия устройствен план на Община Созопол.

От екоинспекцията вече са извършили оглед на място, при който е било установено, че строежът не засяга дюни.

Строителството засяга частни имоти с проведени процедури по екологичното законодателство.

Строителният обект не е обозначен, но по местоположението му става ясно, че се касае за съгласувано скоро инвестиционно предложение за изграждане на ресторант, бар, магазини, обслужваща улица и паркинг в частен имот на площ от 5,5 дка.

Имотът попада в границите на защитена зона "Бакърлъка" - защитена зона за опазване на дивите птици, и граничи със защитена зона "Плаж Градина - Златна рибка" - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. РИОСВ-Бургас е провела процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, чрез изискан доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата е приключила с решение №БС-2-ОС/14.03.2018г., с което инвестиционното предложение е съгласувано.

Припомняме, днес министърът на туризма Николина Ангелкова обеща, че за да се гарантира опазването на дюните по Черноморието, размерът на санкциите ще бъде увеличен до 50 000 лева за юридически лица.

До тези мерки се стигна, след като преди седмици стана ясно, че над декар дюни на "Смокиня" са унищожени.

По случая бяха задържани двамата багеристи, изравнили терена, и поръчителят на нерегламентираните действия. Срещу единия от работниците и собственика на терена бяха повдигнати обвинения за унищожаването на природната забележителност, като им беше наложена мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер съответно на 2 000 лева и 10 000 лева.

Проверяват нов сигнал за разкопани дюни - на Шкорпиловци

Проверяват нов сигнал за разкопани дюни - на Шкорпиловци

На плажа в Шкорпиловци се строи плажен бар