910 дни е срокът за изпълнение на обществената поръчка за изграждането на новия участък от АМ "Хемус" - между пътните възли "Ябланица" и "Боаза". Новата отсечка ще бъде 9.3 километра.

От тези 910 дни срок от половин година е предвиден за проектирането на новата отсечка. 730 дни са предвидени за самото изграждане на обекта.

Това стана ясно днес при подписването на договорите за строителство и строителен надзор на обекта. Договорът беше подписан от председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Дончо Атанасов и инж. Живко Недев - представител на Консорциум "ХВП Ябланица" ДЗЗД. На подписването присъстваше и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

С пари за магистрала "Хемус" строят "Струма"?

С пари за магистрала "Хемус" строят "Струма"?

Има риск за строежа на магистралата, призна транспортния министър Московски

В рамките на проекта е предвидено и изграждането на 5 селскостопански подлеза, 2 селскостопански надлеза, както и подлез при общинския път от Брестница към пешерата Съева дупка. Ще бъде изградена етапна връзка в близост до село Брестница за връзка с път I-4 Коритна - Белокопитово.

Договорът възлиза на 54 990 000 лв. без ДДС, а изпълнител на проекта е дружеството "ХВП Ябланица" ДЗЗД.

По време на подписването на договора Нанков посочи, че в момента се извършва и физическото проектиране на 50-километровата отсечка между пътен възел "Боаза" и разклона на второкласния път II-35 между Ловеч и Плевен. Строителството на тази отсечка ще бъде разделено на три етапа.

За изграждането на новата отсечка ще бъдат отчуждени имоти - частна държавна собственост. Имотите са в участък 1, който е с обхват от км 78+884 до км 87+800. Въпросните терени се намират в землището на град Ябланица и село Брестница, област Ловеч. Финансирането по процедурата се осигурява от Агенция "Пътна инфраструктура".

Един от имотите, който ще бъде отчужден, е предоставен за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Военно-окръжната прокуратура - София и на Софийската районна прокуратура.

Променя се статутът и на осем имота в областите Монтана, Плевен, Ловеч, Ямбол, София и Пловдив. Те ще преминат от публична в частна държавна собственост. Досега те са били под управлението на Министерството на отбраната, но са с отпаднала необходимост за ведомството.

Имотите са:

  • 15,9 дка в с. Долно Озирово, община Вършец;
  • 41,5 дка в с. Каменец, община Пордим;
  • 14 дка в местността "Гириза" на землището на Летница;
  • 1,3 дка в местността "Дормуш гьол" на Летница;
  • 4,4 дка в с. Патрешко, община Троян;
  • 8,4 дка в жк "Бенковски" в Ямбол;
  • 128 дка в столичния кв. "Орландовци" и
  • 81 дка в местността "Капсидата" на с. Крумово, община Родопи.
Има изпълнител за 16 км от АМ"Хемус"

Има изпълнител за 16 км от АМ"Хемус"

Избран е изпълнител за отсечката п. в. "Белокопитово" към Търговище

Други 15 имота със статут на публична държавна собственост също стават частна държавна собственост с решение на Министерски съвет. Те се намират в местността "Военен полигон" в землището на село Малък манастир, община Елхово. За Министерството на отбраната те са с отпаднала необходимост и с тях ще могат да се извършват разпоредителни действия като продажба чрез търг според Закона за държавната собственост.