Договор за изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци подписа министъра на околната среда и водите Нено Димов.

Инсталациите ще обслужват 110 000 жители от Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян. По проекта ще се изградят съоръжение за предварително третиране с капацитет 30 932 т годишно и компостираща инсталация с капацитет 4168 т годишно.

"Социално-икономическите ползи от изпълнението на този проект са насочени към подобряване качеството на околната среда за жителите в седемте общини", обясни министър Димов.

По думите му проектът допринася за кръговата икономика - приоритет на Европейския съюз. Така в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс. Това ще доведе и до намаляване на цената, която плащат гражданите, допълни министърът.

Кметът на Разград Валентин Василев пък обясни, че с реализирането на този проект значително ще се намали депонирането на отпадъци. "Ще успеем да запазим сумите, които сега плащат нашите съграждани", заяви Василев.

Проектът цели да се намали количеството на депонирани отпадъци. Чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци ще се реализира целта на проекта.

Инвестицията е на стойност над 13,5 млн. лв. и ОП "Околна среда 2014-2020" осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 8,6 млн. лв.

Срокът, в който съоръженията трябва да заработят е 27 месеца.

По думите на министър Димов приоритет е увеличаването на дела на рециклираните и оползотворените отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.