До 13 април 2020 г. е срокът за участие в тръжната процедура за избор на фирма за строителен надзор при изграждането на тунела под Шипка, съобщиха от АПИ. Избира се изпълнител на строителния надзор при изграждането на тунела под връх Шипка. Стойността на обществената поръчка е 6 243 600 лв. без ДДС.

Поръчката за строителството на тунела беше открита през октомври 2019 г. с индикативната стойност 267,2 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е близо 3 години и половина. Оферти могат да се подават до 9 април 2020 г. 

Строеж на обходен път наводни домове на габровци

Строеж на обходен път наводни домове на габровци

Местните заплашват с протести

Проектът включва изграждането на участък с дължина 10,5 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4 км.

Тунелът под Шипка ще е с дължина 3,2 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 армирани насипа, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и др. 

Движение в една лента през прохода Шипка заради свлачище

Движение в една лента през прохода Шипка заради свлачище

Пътни знаци регулират

Съоръжението ще се намира на 1 км западно от прохода "Шипка" и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната - в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение по 3,75 м, две водещи ивици по 0,50 м и два тротоара по 0,85 м.

Предвижда се проектът "Проектиране и строителство на обект: "Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка" да бъде предложен за финансиране от бъдещата Оперативна програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г.

Тунелът ще е възлова точка при движението в посока Север - Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва, са Русе - Велико Търново - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа) и Оряхово - Севлиево - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа).