В района на завод „Миджур" има тлеещо огнище.

Това е установил извършеният днес оглед от специалисти от Министерството на отбраната и от ДОТИ-МВР.

Информацията съобщи областният управител на Видин Пламен Стефанов, който ръководи Кризисния щаб във връзка с инцидента в предприятието за прахообразни взривни вещества край с. Горни Лом, цитиран от БНР.

Напълно са унищожени цех "С" - за утилизация и производство на лят бустер и цех за прахообразни взривни вещества.

Установено е още, че в района на огнището няма взривни вещества и боеприпаси.

Осигурени са охрана и контролиран достъп в отцепения четирикилометров периметър само за лица, извършващи определена стопанска дейност.

Към оперативно-следствени действия ще се пристъпи, когато напълно бъде гарантирана безопасността в охраняваната зона, каза Пламен Стефанов.

С решение на Кризисния щаб полицията във Видин и РГС-Белоградчик ще продължат да охраняват отцепения район около завод "Миджур".

Не се разрешава преминаването на хора и на техника с изключение на аварийните групи по електроснабдяването и на дежурните служители на ВЕЦ.

Специализираната лаборатория на "Гражданска защита" продължава да извършва постоянни измервания на въздуха.

Извършените анализи за замърсяването на въздуха в село Горни Лом не сочат промяна на допустимите стойности, както и няма обезпокоителни данни за замърсяването на водата в района.

Инженерен модул от Българската армия се включи в действията по обезопасяването на района в с. Горни Лом.

Военните експерти ще окажат съдействие на екипите на МВР при осъществяване на дейността им в района на инцидента от 3 февруари и по обозначаване на местоположението на открити взривни вещества и материали.