На Общински съвет - Поморие решиха да бъде отменено дарението от 1932 г., с което Градският общински съвет на Анхиало дава парцела на държавата, за да се изгради "Почивна станция на инвалидите". Решението било взето със 17 гласа от 19 присъстващи, съобщават от Община Поморие.

Министерство на отбраната на война с Поморие за Военния санаториум

Министерство на отбраната на война с Поморие за Военния санаториум

Източници смятат, че кметът има користни цели

Според Общината с решението на МС волята на дарителя била нарушена, когато в края на 2016 година МС обяви станцията БДПЛР "Свети Георги" за имот с "отпаднала необходимост", а скоро след това поморийският имот премина като непарична вноска в капитала на велинградското търговско дружество "МБПЛР - Вита" ЕООД с бонус от 1 млн. лв., отпуснати за ремонт.

Спорове за собствеността и отговорността за санаториума в Поморие

Спорове за собствеността и отговорността за санаториума в Поморие

Общината оспорва дарение от 1932 г, от клиниката чакат лиценз от МЗ

С превръщането на лечебницата от публична държавна в частна държавна собственост волята на анхиалци била погазена.

"Непаричната вноска на санаториума е 7 918 000 лв., представляващи стойността на недвижимия имот, още 953 100 лв. движими вещи плюс 1 000 000 лв., отпуснати на "Вита " от Министерството за ремонт. За съпоставка стойността на имуществото на цялата велинградска болница е 819 000 лв. И това, ако не е подигравка с поморийци?!", изтъква кметът Иван Алексиев.

Според кмета Алексиев, калолечебницата умишлено е доведена до крах.

"На вас ви е ясно, но трябва и на другите хора да им стане ясно, че всички твърдения за това как кметът пречи, а Общината цели да присвои имота, за да построи хотел или да злоупотреби по какъвто и да е начин, са абсолютни спекулации. Единственото, което Общината цели, е да спаси санаториума от протегнатите ръце в момента, за да не размахват външни хора пръст" - обърна се към общинските съветници, кметът.

Кметът на Поморие си иска Военния санаториум

Кметът на Поморие си иска Военния санаториум

Като мине под дружеството "Вита" нямало да работи с НОИ

След като Общински съвет отмени дарението, предстои искът да бъде внесен в съда. В случай че искът бъде удовлетворен, Поморие ще предприеме мерки, за да подари имота отново на държавата, категорични са от общината.