В София въвеждат задължително еднопосочно движение по пазарите.

Директорите на общинските пазари да въведат контролиран достъп с цел да не се допуска присъствието на голям брои хора, както и да организират задължително еднопосочно движение - отделен вход и изход на пазара, за да не се смесват потоците от хора. Задължително е спазването на дистанция от 2 метра между търговци и клиентите, както и използването на лични предпазни средства.

Това разпореди кметът на София Йорданка Фандъкова на изпълнителните директори на общинските търговски дружества, управляващи пазарите. Целта е да се гарантира спазване на всички мерки срещу разпространението на COVID 19.

Пазарите трябва да се почистват и дезинфектират регулярно. Служители на Столичната РЗИ и МВР ще следят за спазването на мерките.

Ръководствата на пазарите имат задачата и да информират продавачите и потребители, включително и чрез информационни табели, за необходимостта от предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им и спазването на мерките

Затварят отново пазарите, ако не се спазват препоръките

Затварят отново пазарите, ако не се спазват препоръките

Поставят пропускателен режим на вход и изход

Директорите на пазарите трябва да анализират наличните пазарни площадки, какво е тяхното разположение, капацитет, налични заграждения или възможност за изграждането им. При възможност те трябва да създадат организация за функционирането на кооперативни и фермерски пазари.

На кооперативните и фермерски пазари не се допуска продажбата на живи животни.