Осигуряват 116 електрически автобуса за екологичен транспорт във Варна и Бургас, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Общият размер на инвестицията е 85,4 млн. лв., като ОПОС отпуска 70 млн. лв.

Предвижда се да бъдат закупени 60 нови електрически автобуса за обществения транспорт във Варна. Освен това ще бъдат монтирани 60 станции за бавно зареждане на автобусите и една станция за бързо зареждане. Прогнозите са, че с изпълнението на проекта количеството емисии на фини прахови частици от транспорта ще се намали с 1 тон годишно. Срокът за изпълнение на дейностите е 39 месеца.

В Бургас ще бъдат доставени нови 56 електрически автобуса, зарядни станции и допълнително оборудване към съществуващите системи за управление на обществения транспорт. Очаква се количеството фини прахови частици да се намали с близо 4 тона годишно. Общата инвестиция е над 82 млн. лв., като от тях ОПОС предоставя 65 млн. лв. Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца.

Община Варна купува нови 77 електрически автобуса и 10 тролейбуса

Община Варна купува нови 77 електрически автобуса и 10 тролейбуса

За тази цел са определени до 70 млн. лв