Такса "смет" в Ямбол ще запази размера си от тази година, информират от общинската администрация.

На Регионалното депо край града вече се извозват отпадъците на четири, от предвидените пет общини - Сливен, Стралджа, Нова Загора и Тунджа

Депото, макар и със забавяне от няколко години, беше завършено и така на практика бяха усвоени средствата както за изграждането на първата клетка, така и за рекултивацията на старите общински сметища.

Финансирането по оперативната програма "Околна среда" е в размер на 31,3 милиона лева.
Предварителните разчети са, че то ще обслужва територия с население повече от 275 000 души.

Строителството на регионалното депо беше забавено поради обжалване пред съда на резултатите от търг от един от участниците в него, отделно планът на депото бе оспорен от местно екологично сдружение.

На общините бяха наложени финансови санкции за неизпълнение на директиви на Европейския съюз, вследствие на това беше повишена такса "смет" в Ямбол.