Община Ямбол взе решение местното депо да не приема отпадъцитена общините Тунджа и Стралджа.
Мотив е изчерпването на капацитетана ямболското сметище.

Припомняме, от 16 юли 76 общини в България трябва да затворят използваните до този момент сметища, тъй като не отговарят на екологични и технологични изисквания. Тези общини трябва да организират извозването на боклука си до действащи депа.

По думите на кметът на Ямбол Георги Славов решение на проблема може да има едва след изграждането на първа клетка на регионалното депо.
До тогава обаче остава невъзможно да се приемат отпадъци от други общини.

Кметът допълни, че от Регионалната екоинспекция в Стара Загора са издадени предписания за надграждане на дигата на общинското сметище и за изграждане на система за улавяне на отточните води и газове.

За изпълнение на предписанията са необходими средства, които не са заложени в план-сметката на общината и сега се чака помощта на държавата.

Същевременно кметовете на общините Тунджа и Стралджа ще потърсят съдействие за решаване на проблема от екоминистерството, тъй като те са длъжни до началото на 2010 година да организират сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общините си.