Зачестяват сигналите за влечуги в град Русе и околностите, подавани от граждани в  РИОСВ-Русе.

В рамките на половин месец, експертите на инспекциятаса извършили проверки по 4 сигнала, съобщава Ruseinfo.

Последният е от вчера, за наличие на змии в района на Подстанция-Образцов Чифлик.

В момента на проверката не са констатирани живи екземпляри, а самоедно съблекло. Предполага се, че змиите са от вида смок-синурник (голям смок-стрелец). Теренът е добре поддържан, почистен от храсти и с ниско косена трева.

Експертите на РИОСВ-Русе призовават гражданите към повишено внимание за влечуги през летния сезон. В момента те са активни и могат да бъдат забелязани на открито или в рядко обитаеми помещения.

Влечугите не са агресивни, ако не бъдат обезпокоявани. Основна храна за тези видове са гризачите, малките птици или гущерите. Ако гражданите предприемат мерки и поддържат хигиена, то ще се намали вероятността да ги срещат в жилищните и работни помещения.

Препочъчитено е поддържането и честото косене на тревистата растителност в междублоковите пространства и градините. В случаите на среща с влечуго, гражданите не трябва да го закачат или убиват, а да информират съответната РИОСВ.

На територията, контролирана от РИОСВ - Русе се срещат 19 вида влчечуги, от които само няколко вида змии. Това са смок - стрелец и смок - мишкар, няколко вида водни змии (сива и обикновена) и медянка.
Видовете са защитени от Закона за биолгичното разноообразие и посегателството върху тях се наказва със сериозни глоби.