Закриват дома за деца с тежки увреждания и лишени от родителска грижа в казанлъшкото село Бузовград, съобщи БНР.

Служителите са притеснени, че без предизвестие ще бъдат освободени от Нова година, а 15-те деца ще бъдат местени в други домове по празниците.

Домът за медико-социални грижи за деца в Бузовград се закрива в изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация. Притеснително е, че 15-те деца с тежки живото-застрашаващи увреждания трябва да сменят жилището, възпитателите и дори града си, обясни директорът на институцията в Бузовград д-р Ивелина Панова.

"До този момент нямахме никаква яснота, с едно писмо от 11 декември на зам.-министъра на здравеопазването се дават указания, че трябва да се затворят по-малките Домове от нашия тип и децата да бъдат изведени в четири по-големи институции, като тези в Стара Загора, Варна, Плевен. Все си мислех, че ще има разум в тези действия, че ще има период на адаптация и за персонала и за децата", коментира Панова. Тя припомни, че догодина в Казанлък трябва да бъдат построени и два малки групови дома със специални медицински грижи, където трябваше да бъдат насочени децата и персоналът.

"Сега ще преведат децата в Стара Загора, а догодина - обратно. Само и само да се изпълни някаква дата и срок", коментира директорът на Дома в Бузовград. Тя припомни, че местенето е трудно и за децата. Някои от тях са кислородозависими, едно преместване може да коства живота им.

Служителите в Дома дори не са били уведомени предварително, че остават без работа от Нова година. Общо 25 души персонал ще бъдат освободени.

"Това ли заслужиха тези хора, точно преди Коледа и Нова година", пита д-р Панова.

"Шест години ако не са си свършили работата, е абсурдно за шест дни да бъдат пръснати децата из страната", коментират служителите в Дома.

От Агенцията по социално подпомагане са обяснили, че децата под 18-годишна възраст ще бъдат настанени в Дома за медико-скоциални грижи в Стара Загора, а 9-те лица, които са навършили пълнолетие, ще бъдат разпределени в други домове в страната.

Промените обаче няма да засегнат Центъра за комплексни услуги в Бузовград, който ще продължава да функционира на същия принцип. Той е посещаван от деца, които ползват дневните и почасовите услуги на работещите в Дома социални работници, психолози и медицински лица.