Такса "Смет" няма да се увеличава за гражданите. Това заяви зам.-кметът по екология в общината Йоана Христова. По думите й за почистване на София за 2020 г. са определени 217 166 644 лв. Това е с 5.4% повече в сравнение с 2019 г., каза Христова.

Това стана на пресконференция, на която тя обяви, че от Столична община публикуват проект на план-сметката и отчета на дейностите за 2019 г. за чистотата на столицата, както и предвидените разходи и дейности за 2020 г.

Очаква се вдигане на местните данъци, прогнозира Петър Ганев

Очаква се вдигане на местните данъци, прогнозира Петър Ганев

По думите му причината за това е, че данъците винаги се вдигат след избори, а вече има и няколко такива заявки

От представените цифри става ясно, че разликата спрямо предишната година е 5,4% - в план-сметката за 2020 г. са предвидени 217, 166 644 млн. лева. Увеличение с 66 млн. лева има за събиране на битови отпадъци и транспортиране до мястото им за обезвреждане.

Увеличение от 1 млн. е предвидено за разделно събиране на едрогабаритни отпадъци от домакинствата, каза Христова. 

Борисов отвоювал чистотата на София от Румен Гайтански-Вълка

Борисов отвоювал чистотата на София от Румен Гайтански-Вълка

По думите му София е по-чиста от Берлин от 10 години

Предвиждат се 3,230 млн. лева за отчисление по Закона за управление на отпадъците - запазва се количеството депонирани отпадъци, но през 2020 г. се увеличава размера на таксата

Освен това 85,2 млн. лева са предвидени за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Това е с над 8% повече, уточни Христова. 

Улиците с масов градски транспорт и вътрешнокварталните улици ще се мият четири пъти годишно. Площта им е 76 653 дка. С автоцистерна с дюзи 24 пъти годишно ще мият всички улици, което е още 290 000 дка.

С 83% увеличаваме общомашинното миене на улиците. В допълнение към това сме планирали със 7 % повече от 2019 г. да бъдат изметени машинно улиците на София. 

Монтират първата станция за следене на чистотата на въздуха в София

Монтират първата станция за следене на чистотата на въздуха в София

До края на годината те трябва да станат 22

За поддръжка на междублоковите пространства, запазвайки наложилата се вече децентрализация предвиждаме увеличаване на районите с 200 000 - стават 8,2 млн. в които влизат специализираните звена на районите - косене и цялостна поддръжка на междублоковите пространства.