Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов обяви, че земеделското министерство ще продължава да работи в подкрепа на сектор "Животновъдство".

По време на Второто национално изложение на родопските породи овце, което се проведе в местността "Смолянски езера", Порожанов подчерта, че с подобни форуми се дава възможност за обмяна на опит между животновъдите и пряка връзка между производители и потребители. Министърът изрази готовност за продължаване на добрия диалог с бранша.

Дават 11 млн. лв. извънредна помощ на животновъдите

Дават 11 млн. лв. извънредна помощ на животновъдите

Сумите се изплащат най-късно до 1 септември

На изложението бяха представени среднородопска, каракачанска и родопска цигай овца, както и родопско късорого говедо и пастирски кучета. Министърът лично награди победителите в конкурсите, които отличиха най-добрите животни от съответната порода.