Десет са новоразкритите временни офиси към бюрата по труда в страната, съобщи БНР. Това се налага заради големия брой новорегистриращи се безработни във връзка с кризата с Covid-19.

Новите офиси ще работят в периода на извънредното положение, в делничните дни от 8.30 до 17 часа.

Два от тях са във Варна, и по един в София, Благоевград, Сандански, Габрово, Пловдив, Русе, Стара Загора и Хасково.

Хората, които се регистрират на място в бюрата по труда, трябва да носят попълнени заявления - образците могат да се изтеглят от сайта на Агенцията по заетостта, както и личната си карта, за да се съкрати времето за обслужване.

Отправя се призив към работодателите, които съкращават персонал, да съдействат на хората, като им предоставят образците и помогнат за попълването на документите.

Освен в бюрата по труда на място, заявленията за регистрация безработните могат да изпратят по пощата или с куриерска служба, или като сканират заявлението и го изпратят по електронната поща на бюрото по труда.

Бизнесът също може да изпрати заявленията на съкратените по имейл на адреса на бюрото по труда, в което се прави регистрацията. Важно е да се знае, че при този вариант хората ще се регистрират, но трябва да подадат и заявление в НОИ за обезщетението.

То може да се изтегли от страницата на института, да се попълни и също да се изпрати от работодателя чрез лицензиран пощенски оператор или системата за сигурно електронно връчване към териториално поделение на НОИ.

Хората, които самостоятелно попълват заявленията у дома си, също могат да ги изпратят.