Врабчетата у нас са намалeли с 30% през последните 10 години. Това стана ясно от думите на Мариана Вълчева от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Според нея това е реален показател за случващото се около нас и за средата, в която живеем.

Вълчева посочи, че популацията на някои от птиците в градовете намалява поради презастрояването, замърсяването на въздуха, липсата на достатъчно зелени площи, както и високите нива на шума.

Експертните проучвания сочат, че негативните фактори, които влияят върху състоянието на популацията на врабчетата, са предпоставка за влошаване качеството на живота и на хората.

Кампанията "Ние броим врабчетата" цели да направи мониторинг на броя врабчета, за да бъдат установени тенденциите и да се предприемат необходимите мерки за опазването на птиците в градовете.

Преброиха над 4000 врабчета у нас за 2018 г.

Преброиха над 4000 врабчета у нас за 2018 г.

Според данни на БДЗП това е с 2635 по-малко в сравнение с 2017 г.