От 1 януари жителите на столицата могат да плащат годишния си данък за моторни превозни средства оналйн през електронната страница на Столична община. Задълженията могат да бъдат внесени и през банка или друга финансова институция.

При плащане онлайн софиянци могат да получат 5% отстъпка от данъка МПС. Това може да стане, ако те заплатят сумата до 30 април 2018 година.
Гражданите трябва да заплатят и цялата дължима сума наведнъж.

Ако софиянци изберат да платят данъка МПС на вноски, сроковете са до 30 юни 2018 г. - първа вноска и 31 октомври 2018 г. - втора вноска.

През интернет страницата на Столична община могат да се правят и справки.

От днес, 2 януари 2018 г., софиянци могат да плащат годишния си данък за моторни превозни средства и в някой от 22-та районни отдели на дирекция "Общински приходи". За удобство на гражданите, всички каси на данъчните служби разполагат с ПОС терминали.

Кампанията по плащане на местния данък недвижими имоти и такса смет ще започне в първите дни на февруари.