Не е нужно да си чел много книги, за да живееш добре. Това мнение споделят и млади, и стари в последното проучване на "Галъп Интернешънъл", направено в навечерието на 24 май.

53% се съгласяват с това мнение, а 35% не се съгласяват. Останалите се колебаят.

Макар и зададен проковакивно въпросът проверява отношението към твърдението "Не е необходимо да си прочел много книги, за да живееш добре". Това твърдение звучи двусмислено - то може да е констатация, но може да изразява и съжаление, а дори и одобрение. Точно защото е многозначно, то разкрива достатъчно любопитна обществена картина.

Снимка 357760

Източник: Галъп интернешънъл

Почти половината пълнолетни българи имат проблеми с правилото за пълния и краткия член

Проучването "проверява и грамотността на българите по отношение на пълния и краткия член при съществителни имена от мъжки род. 
Задава им се въпрос, който всеки може да се срещне по улиците от надписите по витрините: как е правилно да се напише "Магазина/ът се премести." 

Около 53% от анкетираните знаят, че се пише "Магазинът се премести", но останалите или мислят, че е "магазина" (16%), или посочват, че и двете да са верни (15%), или пък признават, че не знаят (16%).

Снимка 357761

Източник: Галъп интернешънъл

Младите хора отговарят като че ли по-вярно - 61% сред хората на възраст от 18 до 25 години са дали верен отговор.
Сред хората на възраст над 66 години този дял е 38%. В голяма степен правилно отговарят и запитаните на възраст от 56 до 65 години. Хората с по-високо образование отговарят и по-правилно.

Повечето пълнолетни българи не харесват начина, по който те се провеждат абитуриентските балове. 56% се изказват негативно, а 27% - позитивно; останалите се колебаят, стана ясно от изследването. Младите по-скоро харесват.

56% не одобряват начина, по който те се провеждат сега, а 27% го одобряват. Сред групите на хората на възраст между 18 и 25 години, както и сред тези на възраст между 26 и 35 години, преобладават онези, които харесват начина, по който се провеждат баловете. При най-младите например има близо 70% одобрение. 70% пък е неодобрението в групата 56+.

Изследването "лице в лице", е проведено от 11 до 18 май сред 816 души. То е представително за пълнолетното население на страната. Абсолютното максимално отклонение е ± 3.5% при 50% дялове. 1% от извадката е равен на около 55 хиляди души. Тази изследователска програма е позната като "Политически и икономически индекс на "Галъп интернешънъл".