От тази есен още седем гнезда примамват черни лешояди в Източните Родопи, като общият брой на гнездата в района вече са десет. През 2016 г. бяха изградени първите три гнезда за изчезналия преди десетилетия в България вид, а следващите три години се очаква гнездата да са минимум 20.

Идеята на изкуствените гнезда е да привлекат птици от националния парк Дадя в съседна Гърция, които да се установят в Източните Родопи и постепенно да се възстанови популацията. В Гърция се намира единствената оцеляла популация на черни лешояди на Балканите, а концентрирането на птиците в един район повишава риска от изчезване.

Гнездата на черните лешояди са впечатляващи като размер. За основата им се използва платформа с диаметър 1,50м., а дебелината може да достигне до 0,5м. Изграждат се от естествени материали, малки клонки от дървета, слага се зелен мъх, за да е зелено и по-атрактивно. Гнездата се "аранжират" по подобие на тези в Дадя, където редките птици гнездят на борове. От следващата година ще има и още "подобрения", част от клоните в гнездата ще се боядисват с бяла боя, което ще наподобяват екскременти и ще придава на гнездото по естествен вид.

На свобода са пуснати 15 лешояди в Сливен

На свобода са пуснати 15 лешояди в Сливен

Птиците са пристигнали у нас между 2012 и 2014-та година от специални центрове за рехабилитация

Гнездата се поставят вече втора поредна година от екипа на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Изграждането на гнездата е част от проекта "Опазване на белоглавия и черния лешояд в Родопите", осъществяван съвместно с фондация "По-диви Родопи". "Местата се избират на базата на ГИС модел и различни научни публикации. Предвид се вземат различни особености топографски характеристики, предпочитания на лешоядите, информация за горите", обяснява Добромир Добрев, координатор на екипа на дружеството. След като се комбинират всички характеристики се изготвя анализ и се избират най-подходящите места за гнездене.

Гнездата са направени на места, където редовно преминават лешояди от Гърция в търсене на храна в Източните Родопи. Предаватели показват, че все още няма данни за гнездене. "Това не е притеснително, защото периодът е твърде кратък", обяснява експертът. Опитът показва, че трябва да минат поне два сезона преди да припознаят гнездото, така е при останалите хищни птици. Всяка година се прави проверка на гнездата и се ремонтират при нужда паралелно със строежа на новите.

Поставиха сателитни предаватели на 30 лешояди в Източните Родопи

Поставиха сателитни предаватели на 30 лешояди в Източните Родопи

Предавателите следят начина на живот и маршрутите на лешоядите

Поставянето на гнездата се осъществява в рамките на петгодишен LIFE + проект "Опазване на черния и белоглавия лешояд в Родопите", разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците, WWF Гърция, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да възстанови и разшири популациите на белоглавия лешояд и да се върне черния лешояд в тази част на Балканите.

Кампанията "Полетът на лешояда", вече може да бъде намерена и в Платформата. С това даряването за транспорта на младата брадата лешоядка от Швейцария до Спасителния център на Зелени Балкани става още по-лесно, а вариантите за дарителите - още повече.

Остават броени дни до 9 декември, когато CITES документите на птицата изтичат, а това бележи и края на възможното време за транспорта ѝ. На сайта на Центъра, също, може да се намерят вариантите за дарение.

51 малки лешоядчета летят в Източните Родопи

51 малки лешоядчета летят в Източните Родопи

Тази година за редките птици се грижи и специална целодневна охрана