Вяра, спокойствие, търпение и разбиране през какви етапи преминава детето и подкрепата на родителите могат да заменят телесното насилие.

От декември 2016 година Фондация П.У.Л.С работи съвместно с Европейската комисия и Национална мрежа за децата по проект в областта на превенцията, защитата и подкрепата на деца, пострадали от различни форми на насилие. На заключителна конференция бяха представени дейностите и основните резултати от инициативата.

Международният форум беше подкрепен от представители на граждански организации и институции от България, Португалия, Кипър и Исландия. Конференцията се проведе под лозунга "Да отворим нова страница в разбирането за телесното наказание".

70% от децата ни са жертва на домашно насилие
Обновена

70% от децата ни са жертва на домашно насилие

За образованието да се отделят 5% от БВП

Главната цел на проекта е чрез добрите практики в Исландия да създаде програма в трите държави (България, Португалия и Кипър), която да насърчи както децата и техните родители, така и отделните държавни институции да прекратят моделите, при които се използва телесно наказание и емоционално насилие над деца. От фондацията допълниха, че е необходим процес на самосъзнание на личната стойност на най-малките.

Проектът се стреми да повиши знанията и уменията за ефективно възпитание, както и да се подобри осведомеността на обществото за последствията от телесното наказание върху децата и младежите.

"Причината толкова деца да са агресивни в училище, това е тъгата от преживяната обида и отхвърляне", подчерта председателят на Фондация П.У.Л.С Екатерина Велева.

Тя насочи вниманието към належащите законови промени, които трябва да доведат до положителни резултати за подкрепата на децата.

Омбудсманът изготвя механизми за защита на децата, пострадали от насилие

Омбудсманът изготвя механизми за защита на децата, пострадали от насилие

Подготвят законови промени

"Имахме възможност да проведем национално представително проучване, в рамките на което за България мога да кажа, че 80% от родителите споделят, че не желаят да удрят децата си и не възприемат телесното наказание като метод на възпитание", заяви Юлия Андонова, координатор във Фондация П.У.Л.С. Според нея, обществото има нужда от насочване за това с какво може да се замени телесното наказание.

Конкретни действия са предприети чрез обучение на деца в детски градини и училища, както и на бъдещи родители.

"Вярваме, че превенцията и даването на алтернативи от най-ранна детска възраст и даването на ключове на хора, които все още не са родители, за това как могат да бъдат позитивни родители, е една от най-ярките стъпки за това как можем да направим този свят малко по-добър", отбеляза Андонова.

В свой доклад комитетът по правата на детето на ООН посочва, че ефективната защита на правата на човека изисква премахване на всички форми на телесно наказание или унизително отношение към децата.

Конференцията се проведе под висшия патронаж на Европейския парламент и националния омбудсман Мая Манолова.

Шамарената фабрика се пуска веднъж седмично в 25% от семействата

Шамарената фабрика се пуска веднъж седмично в 25% от семействата

2/3 от родителите не смятат шамарите за ефективни, но ги прилагат