Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков е издал заповед за премахване на изградена монолитна сграда в местност "Авала", яз. "Искър" на територията на ТП "Държавно ловно стопанство Искър", съобщават от общината.

Теренът е предоставен за управление на "Югозападно държавно предприятие" ДП - Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Искър", а строежът е извършен от "Био Майнинг" АД - фирмата е собственост на Румен Гайтански - Вълка

Съгласно направените констативни актове и проверки сградата, изградена през 2020 г., е незаконен строеж, направен без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.

Сградата е стоманобетонна, монолитна, състояща се от стоманобетонни колони, греди и плочи, като стените са тухлени зидове. Заради денивелацията на строежа е изградена и подпорна стена с дължина около 100 м.

Възраженията на ловното стопанство и фирмата строител не представляват доказателства за законност на строежа и не са уважени.

Съгласно заповедта фирмата "Био майнинг" АД трябва да премахне незаконния строеж в с. Долни Пасарел, местност "Авала", яз. "Искър" на територията на ТП "Държавно ловно стопанство Искър". Срокът за доброволно премахване на сградата е 60 дни след влизане в сила на заповедта, като собственикът е длъжен да внесе в район "Панчарево" на Столична община план за управление на отпадъците и план за безопасност и здраве.

При неспазване на срока за доброволно изпълнение, незаконният строеж ще бъде премахнат принудително.

Архитект Здравко Здравков бил разпоредил проверка на всички незаконни обекти

Архитект Здравко Здравков бил разпоредил проверка на всички незаконни обекти

От ЧЕЗ не се включиха в комисията, нямали информация след смъртта на 16-годишния