Камарата на архитектите в България (КАБ) настоява за два нови закона вместо досегашния Закон за устройство на територията от "съветски тип".

На пресконференция председателят на Камарата арх. Борислав Игнатов изтъкна, че този закон е морално остарял и трябва да се мисли за промяна в неговата философия, така че проектантите и инвеститорите да не ходят от гише на гише, а както е в Македония - всичко да става по електронен път посредством електронна система за издаване на разрешителни за строеж.

В Македония през 2014 г. за седем месеца и срещу 200 хил. евро е създадена такава система, благодарение на която се премахва в пъти инвестиционната тежест. Така в Македония се отчитало страхотно облекчаване на работата и бум на инвестициите и строителството в цяла Македония.

Игнатов обясни, че в момента Законът за устройство на територията се опитва да опише всичко, което е разрешено, а останалото е забранено. "Това е грешен подход", констатира Игнатов. По думите му правилният подход е той да бъде със забранителен характер - тоест да опише всичко това, което е вредно за обществото.

ЗУТ е претърпял 76 промени за 16 години и на практика е изчерпан, категоричен е Игнатов. По думите му разрешението за строеж се е превърнало в рубикон, който разделя проектирането от строителството, а контролът вместо да е в частта на строителството, се насочвал към инвестиционният проект.

Така се стига до парадокса без знанието на проектанта да се правят промени в инвестиционните проекти, които застрашават човешкия живот. Български патент бил и независимият надзор над инвестиционния проект.

Според арх. Мартин Христов, заместник-председател на УС на Камарата на архитектите в България е недопустимо изпъждането на архитекта от процеса на строителството.

Мартин Христов коментира още, че за да получат разрешение за строеж от инвеститорите у нас се изискват над 170 документа, докато в Германия се попълват 19 бланки.

Христов даде и пример - показа документите, необходими за разрешително за строеж в Германия и тези, които се изискват в България.

Снимка 306353

Източник: news.bg

На снимката се вижда разликата в обема на желаната документация - в ръка си Борислав Игнатов държи папка с документите, които се търсят в Германия, докато на трибуната пред него в класьори са наредени документите, които се изискват за строеж у нас.

Христов подчерта и че тези документи са необходими са изкарването на разрешително независимо от обекта, които се строи.

Председателят на Камарата арх. Борислав Игнатов камарата заяви, че КАБ ще настоява за изработване на два нови закона, регулиращи проблемите в бранша, тъй като ЗУТ вече е изчерпан. Така те предлагат да се раздели устройственото от инвестиционното планиране в два закона, които да са кратки и ясни. Камарата вече е проучила чуждият опит в тази насока, който показва, че в центъра на вниманието е инвеститорът, а не администрацията. На практика сега проектантите са отстранени от процеса на строителство и приемане на сградата.

Според арх. Емил Жечев генезисът на този проблем е наречен бюрокрация и идва от обстоятелството, свързано с лавинообразно увеличаване на общинските администрации. Така щатът на общинските служители е нараснал осем пъти като по този начин се превръщали "политически хранилки".

Жечев посочи, че е необходимо намаляване на броя на проектните части - на четири. Проблем представлявало и консервационно-реставрационните работи и опазването на културното ни наследство. Тези дейности също се водят строежи в ЗУТ, а философията на опазване на културното наследство е съвсем друга - изисква работа на ръка и сертификат за майсторство.

У нас няма нито една строителна фирма, която да покаже, че има специалисти по отношение на работа с метал, дърво и детайли. Работата в археологическите обекти следва да бъде извадена от термина строеж. От камарата настояват за регистрационен режим в инвестиционното проектиране.