Общо 2 399 извънредни проверки извърши Българската агенция по безопасност на храните по Коледа и Нова година.

Инспекциите са направени в периода между 17 декември 2018 г. и 2 януари 2019 г. в предприятия за производство и търговия на храни, складове за търговия на едро и дребно, заведения за обществено хранене, пазари и борси в цялата страна.

Съставени са 18 акта за административни нарушения и са издадени 67 предписания за отстраняване на установени нарушения.

Насочени за унищожаване са общо 140 кг храни. От тях 106 кг са животински продукти - месни продукти, пилешки разфасовки, свинско месо и месни заготовки, 13 кг - от неживотински произход с изтекъл срок на годност и нарушен температурен режим на съхранение и 21 кг млечни продукти и консерви без идентификационна маркировка.

Сред най-честите констатирани нарушения са свързаните със сградовия фонд и оборудването, несъответствието на асортимента с вписания в удостоверението за регистрация, некоректното водене на записи по Системата за безопасност на храните и лошата хигиена.