74.5 години е средната продължителност на живот на българите, изчислена за периода 2013 – 2015 година. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Тя е намаляла с 0.2 години спрямо предходния период 2012-2014 г.

Данните показват, че България, заедно с Латвия и Литва, е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз (ЕС). Латвийците средно живеят по 74.5 години, а литовците – 74.7 години. Най-висока е продължителността на живот в Испания – 83.3 години и Италия – 83.2 години.

От националната статистика обясняват, че различната средна продължителност на живота при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата се определя от различната смъртност при тези категории население.

71.1 години е средната продължителност на живота при мъжете. При жените тя е с 6.9 години по-висока и достига 78.0 години.

С 2.0 години е нараснала средната продължителност на живота и при жените, и при мъжете за десет години – между 2005 и 2015 година.

Хората в градовете живеят с 2.7 години по-дълго – 75.3 години, отколкото тези в селата – 72.6 години. Статистиката показва, че спрямо 2005 г. за населението в градовете увеличението е с 2.4 години, а за населението в селата се запазва на същото ниво.

Очакваната продължителност на живот за навършилите 65 години е 16.0 години. При мъжете тя е 14.1, а при жените – 17.5 години. С 1.4 години се е увеличила очакваната продължителност на живота за 65-годишните за последните 10 години. При мъжете тя е нараснала с 1.0, а при жените с 1.2 години.

От националната статистика посочват, че средната продължителност на живота варира от 72.6 години в област Видин до 76.5 години в област Кърджали. В 9 области тя е над средната за страната.

Оказва се, че във всички области на страната жените живеят по-дълго от мъжете. В областите Враца и Монтана се наблюдава най-голяма разлика между двата пола – 8.3 години във Врачанско и 8.0 години в Монтанско. В Кърджалийска област  разликата е най-малка – 6.0 години.