Бизнес доверието в Европа е на историческо дъно за 2023 г., докато българският бизнес е с позитивни нагласи за икономическото развитие през следващата година.

Това стана ясно от 30-тото юбилейно издание на Икономическото проучване на EUROCHAMBRES (EES2023), което включва България за 24-ти път с партньор Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Изследването отразява икономическите трусове, следствие на войната между Украйна и Русия и последствията на COVID пандемията. Участват 42 000 фирми от 25 държави в Европа, както и 799 кампании от България, които представят своите очаквания за 2023 година по отношение на приходите им от продажби във и извън страната, заетостта във фирмата, инвестиции, бизнес доверие, предизвикателствата за икономическото развитие. Проучването е проведено през септември 2022 година.

За следващата година бизнес доверието в Европа е на историческото дъно, по-ниско дори и от времето на финансовата криза от 2008-2009 г., както и в разгара на пандемията. Най-сериозни притеснения се отключват относно достъпа до енергия и суровини, недостига на умения и разходите за труд.

Над 800 предприемачи, представители на българския бизнес, изразиха своите очаквания, които са по-благоприятни спрямо почти всички индикатори на страните в проучването.

У нас голям процент от фирмите очакват приходите от продажби в страната да се увеличат за 2023 г., за разлика от очакванията за 2022 г. и 2022 г., когато почти два пъти по-малко са считали по този начин. 

Снимка 596291

Източник: БТПП

България е на седмо място сред страните участвали в проучването по очакване за увеличение на приходите в страната. Литва, Словения и Ирландия не смятат така обаче по отношение на техния бизнес.

По отношение на приходите от продажби в чужбина, българският бизнес очаква отново увеличение и е на осмо място сред останалите 24 страни.

На европейско ниво, има рязък годишен спад в очакванията за износ, заетост и инвестиции, докато прогнозите за вътрешни продажби са леко по-ниски в сравнение с година по-рано. За България обаче очакванията, свързани с продажбите в страната и чужбина, запазването към увеличение на заетостта и инвестициите са на по-добри нива спрямо миналата година.

Тези позитивни оценки са обвързани с достъпа на компаниите до средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост. Постоянна липса има на кадри в почти всички сектори на икономиката, затова и тези фирми, които ще наемат през тази година, са повече от тези, които възнамеряват да освобождават служители.

Основните предизвикателства през 2023 г. у нас се очаква да са свързани с цените на енергията и суровите, следвани от липсата на квалифицирана работна ръка и разходите за труд. Изискванията за устойчиво развитие все още не се считат за голямо предизвикателство от българските предприемачи, но в някои европейски страни те са на дневен ред.

Снимка 596293

Източник: БТПП

Според БТПП са необходими общи усилия на ЕС за подпомагане на предприятията да се справят с високите цени на енергията, за подобряване на енергийната ефективност и за осигуряване на достъпна и надеждна възобновяема енергия.